Eendaagse training ‘Mediation in het kader van re-integratie en/of herstel arbeidsrelatie’

 • Datum: najaar 2020 geannuleerd
 • Locatie: Bunnik, Postillion Hotel. Routebeschrijving
 • Kosten: € 495,- excl. BTW.
 • PE-punten: 6 PE-punten erkend door SKM/MfN, categorie 1A
 • Trainer: Simone Kalff
 • Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 16.

Belangrijk:
Deze training is identiek aan module 1 van onze vierdaagse specialisatieopleiding tot arbeidsmediator (4 modules, 8 dagdelen). U kunt deze specialisatieopleiding aaneengesloten volgen, maar ook modules los  volgen. Wanneer u alle 4 de modules hebt gevolgd krijgt u het Van Opstal & partners-certificaat ‘arbeidsmediator’ uitgereikt (dit laatste alleen voor mediators die een MfN-basisopleiding gevolgd hebben).

Direct aanmelden    Reacties deelnemers

Toelichting: de context
Veel arbeidsmediations worden in gang gezet, direct of indirect, door toedoen van arbodiensten en/of verzekeraars. Dit heeft specifieke consequenties voor het uitoefenen van het mediationvak. Daar waar altijd gezegd wordt dat vrijwilligheid een van de belangrijkste kenmerken van mediation is lijkt mediation bij arbeidsconflicten soms meer op ‘onvrijwillige hulpverlening’. Dat maakt arbeidsmediation, met name als ze via een arbodienst of verzekeraar tot stand zijn gekomen, een speciale en moeilijke tak van sport in mediationland. U kunt te maken krijgen met deelnemers en/of met juridisch adviseurs, die uitsluitend voor de vorm hun medewerking toezeggen, maar die feitelijk het mediationproces bewust frustreren. Omdat mediations bij arbeidsconflicten vaak (te) laat worden ingezet, meestal pas als er al sprake is van (langdurig) verzuim en/of het arbeidsconflict al behoorlijk geëscaleerd is, monden veel arbeidsmediations uit in een exit-mediation. Ook kunt u te maken krijgen met zogenaamde ‘meer partijen-conflicten’ binnen teams of afdelingen van organisaties. Een allround arbeidsmediator dient dan ook in staat te zijn ook exit-mediations en groepsmediations effectief te begeleiden. Al met al vormen mediations bij arbeidsconflicten een echte uitdaging voor de gemiddelde mediator, met name in een tijd van economische recessie waarin arbeidsrelaties gemakkelijk verharden. Onze training is gebaseerd op onze jarenlange ervaring met vele honderden succesvolle arbeidsmediations.

Mediation in het kader van re-integratie en/of herstel arbeidsrelatie
Deze dag staat in het teken van mediation gericht op re-integratie en/of herstel van arbeidsrelaties. De specifieke context van arbeidsmediations komt aan bod. De deelnemer krijgt inzicht in zijn eigen rol en die van derden, die betrokken (kunnen) zijn bij het arbeidsconflict tussen werkgever/werknemer, leidinggevende/ werk- nemer of tussen werknemers onderling. Bovendien is de deelnemer na deze dag op de hoogte van alle belangrijke wet- en regelgeving in het kader van re-integratie.

Onderwerpen die aan bod komen:

 1.   Gedwongen vrijwilligheid
 2.   Voorgesprekken?
 3.   Mandaat
 4.   Omgaan met machtsongelijkheid
 5.   De specifieke rol van de arbeidsmediator
 6.   Juridische aspecten, Wet Poortwachter, STECR protocol, re-integratie 1e en 2e spoor
 7.   Effectief omgaan met de invloed van derden
 8.   Wat te doen als herstel arbeidsrelatie dreigt te mislukken?
 9.   Goed werkgever en goed werknemerschap
 10.   Diverse interventiemethoden en -stijlen
 11.   Opdrachten aan de hand van casuïstiek (geen rollenspelen)