Onze mediators

Van Opstal & partners is vanuit locaties door heel Nederland werkzaam met een netwerk van ruim 30 deskundige MfN-registermediators, die bij uitstek gespecialiseerd zijn in arbeidsmediation. Gezamenlijk hebben onze mediators enkele duizenden arbeidsmediations uitgevoerd in alle sectoren van het bedrijfsleven (MKB, multinationals) en van de (semi-)overheid (hogescholen, gemeenten, provincie). Velen hebben een (arbeids-) juridische achtergrond. Anderen hebben een achtergrond als psycholoog of coach. Allen hebben de (juridische) kennis en ervaring in huis om een arbeidsmediation deskundig te begeleiden, niet alleen in het kader van herstel arbeidsrelatie, maar ook in het kader van exit. Over vele jaren bekeken is ons slagingspercentage gemiddeld 87%.

De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is momenteel in Nederland de enige overkoepelende organisatie van naam die toeziet op de kwaliteit van mediation en van mediators. Onze mediators voldoen aan alle kwaliteitseisen die de MfN aan MfN-registermediators stelt. Niet alleen hebben zij een door de MfN erkende mediationopleiding gevolgd, maar ook houden zij hun kennis en vaardigheden bij via een verplicht systeem van Permanente Educatie. Hierbij valt te denken aan bijscholing, intervisie en verplichte praktijkervaring.

Daarnaast doet Van Opstal & partners uiteraard ook zelf aan deskundigheidsbevordering van de eigen mediators, onder meer door het organiseren van professionaldagen. De kwaliteit van onze dienstverlening ligt immers voor een groot deel in hun handen.

 

Professionaldag 2019

 

Professionaldag 2019

Professionaldag 2017

 

Professionaldag 2015

 

Professionaldag 2013

 

Professionaldag 2012

Professionaldag 2013

 

Professionaldag 2012