Conflictpreventiegesprek (CPG)

In het kader van ‘premediation’ is het zogenaamde ‘conflictpreventiegesprek’ bij uitstek geschikt om de communicatie en samenwerking te verbeteren of te herstellen bij niet complexe en (nog) niet geëscaleerde conflicten. Bij deze conflictpreventiegesprekken wordt gebruik gemaakt van een combinatie van coachings- en mediationtechnieken. Ook voor deze gesprekken worden onze arbeidsmediators ingezet, echter zonder dat de formele MfN-werkwijze gehanteerd hoeft te worden. Er hoeft bijvoorbeeld  niet vooraf een mediationovereenkomst ondertekend te worden.

Deze interventie is geschikt als mediation een (nog) te zwaar instrument is en partijen toch gebaat zijn bij advies en hulp bij het vinden van een gezamenlijke oplossing. De interventie is bedoeld voor alle medewerkers, leidinggevenden en werkgevers, die in een gespannen samenwerkingsrelatie en/of nog niet geëscaleerd arbeidsconflict betrokken dreigen te raken of al geraakt zijn.