Gespecialiseerd in arbeidsmediation: mediation bij arbeidsconflict

Van Opstal & partners is al sinds 2005 een landelijk werkend, onafhankelijk en toonaangevend bureau voor interventies bij (dreigende) arbeidsconflicten. Arbeidsmediation is daarbij onze core business.

Veel arbeidsmediations komen tot stand op advies van een bedrijfsarts wanneer deze van mening is dat het verzuim van een werknemer, minstens gedeeltelijk, te maken heeft met een verstoorde  arbeidsrelatie dan wel een arbeidsconflict. Bedrijfsartsen van diverse arbodiensten (o.a. HumanCapitalCare) en grote verzekeraars verwijzen naar ons, waaronder Interpolis, Centraal Beheer, Zilveren Kruis en CZ.

Van Opstal & partners heeft inmiddels – sinds 2005 – vele duizenden arbeidsmediations uitgevoerd in alle sectoren van het bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs en de (semi-)overheid. Onze circa 35 MfN-registermediators zijn vanuit locaties door heel Nederland werkzaam en zijn bij uitstek gespecialiseerd  in arbeidsmediation. Gemiddeld worden 9 van de 10 mediations bij Van Opstal & partners succesvol afgesloten.

Van Opstal & partners doet meer:

Arbeidsmediation: mediation bij arbeidsconflicten