Voordelen van mediation

Onderzoeken hebben aangetoond dat, als een conflict te lang voortduurt, mediation bijna altijd sneller, goedkoper en bevredigender is dan welke andere benadering ook, waaronder ‘niets doen’.

Enkele belangrijke voordelen van mediation:

 • toekomstgericht
 • constructief
 • flexibel en informeel
 • vertrouwelijk en besloten
 • actieve inbreng van partijen
 • deskundige begeleiding
 • geeft ruimte voor creatieve oplossingen
 • stelt de belangen van beide partijen centraal
 • gericht op een win-win resultaat
 • gezamenlijke oplossing: hoge acceptatiegraad
 • voorkomt onnodige (verdere) beschadiging van relaties
 • relatief snelle oplossing
 • relatief goedkoop

Heeft mediation altijd zin?
Tenzij partijen er natuurlijk zelf tijdig en goed met elkaar uit kunnen komen heeft mediation bij arbeidsconflicten eigenlijk bijna altijd zin. Voorwaarde is natuurlijk dat partijen in voldoende mate bereid en in staat zijn aan mediation deel te nemen. Ook als er al advocaten/juridisch adviseurs  in het spel zijn heeft arbeidsmediation wel degelijk een toegevoegde waarde.  Indien ook zij bereid zijn een constructieve bijdrage te leveren aan het mediationproces, kan meestal toch nog een tijd-, geld- en energiekostende rechtszaak voorkomen worden. Desgewenst kunnen de advocaten/juridisch adviseurs aan de mediationtafel aanschuiven. Zelfs een niet geslaagde mediation geeft in alle gevallen een bepaalde vorm van duidelijkheid.