Teamcoaching

Hoewel teamcoaching en teammediation twee goed te onderscheiden interventies zijn is het doel vaak hetzelfde: teams effectiever en prettiger met elkaar laten samenwerken.

Waar bij teammediation vaak sprake is van een conflict hoeft dat bij teamcoaching niet het geval te zijn. Echter, ook als er wel sprake is van een conflict kan teammediation, vanwege de formele insteek, door sommigen als een te zwaar middel worden ervaren. Ook dan kan teamcoaching uitkomst bieden.

Onze mediators/coaches zijn goed in staat u te adviseren welke interventie het meest geschikt is.

Bij teamcoaching gaat het meestal om een relatief beperkt aantal bijeenkomsten. Soms acht de coach het zinvol met een of meerdere teamleden afzonderlijk gesprekken te voeren. Onze dienstverlening is altijd maatwerk. Ook een enkel oplossingsgericht gesprek met een groep of team  is mogelijk. Voor het coachen van grotere teams is het raadzaam twee coaches in te schakelen.

Op het gebied van (team)coaching beschikken wij over een uitgebreid netwerk van deskundige en ervaren coaches.

Wij zoeken voor u steeds de juiste man of vrouw op de juiste plaats.