Bureauprofiel

Van Opstal & partners bestaat, als bureau voor coaching en training, sinds 1998. Onze core-business is nu, sinds 2005, mediation bij arbeidsconflicten.

Wat is onze missie? In zijn algemeenheid streven wij ernaar ons steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van een gezonde samenleving, waarin welvaart niet ten koste gaat van welzijn. Ons bredere aanbod is dan ook gericht op de ontwikkeling van gezonde organisaties, die gekenmerkt worden door een gezond en vitaal werkklimaat, waarin medewerkers zich prettig kunnen voelen en (mede daardoor) optimaal kunnen functioneren.

Wij proberen met onze dienstverlening zoveel mogelijk maatwerk te leveren en aan te sluiten bij de specifieke behoeften van onze klanten, werkgevers en werknemers.  Met onze dienstverlening begeven wij ons op het continuüm tussen enerzijds effectieve communicatie en samenwerking en anderzijds geëscaleerde conflicten. Wij adviseren, coachen en trainen individuele medewerkers, leidinggevenden, teams en organisaties in het kader van effectieve(re) communicatie en samenwerking, effectief leiderschap, conflictpreventie, conflictmanagement en conflictbemiddeling. Mediation komt in beeld wanneer u een conflict niet meer zelf kunt oplossen. Wij zijn niet alleen gespecialiseerd in mediation in het  kader van herstel arbeidsrelatie/re-integratie, maar ook in het kader van exit-mediation, gericht op een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden.

Van Opstal & partners werkt uitsluitend samen met deskundige professionals, die op verschillende terreinen veel ervaring hebben als mediator, coach en/of trainer. Wij zullen voor onze klanten steeds op zoek gaan naar de juiste man of vrouw op de juiste plaats.