Eendaagse training ‘Groepsmediation in de praktijk’

 • Datum: najaar 2020 geannuleerd
 • Locatie: Bunnik, Postillion Hotel. Routebeschrijving
 • Kosten: € 495,- excl. BTW
 • PE-punten: 6 PE-punten zijn erkend door SKM/MfN, categorie 1A
 • Trainers: Simone Kalff
 • Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 16

Belangrijk:
Deze training is identiek aan module 3 van onze vierdaagse specialisatieopleiding tot arbeids-mediator (4 modules, 8 dagdelen). U kunt deze specialisatieopleiding aaneengesloten volgen, maar ook modules los volgen. Wanneer u alle 4 de modules hebt gevolgd krijgt u het Van Opstal & partners-certificaat “arbeidsmediator” uitgereikt (dit laatste alleen voor mediators die een MfN-basisopleiding gevolgd hebben).

Direct aanmelden    Reacties deelnemers

Toelichting: de context, doelgroep en leerdoelen
Deze training is bedoeld voor iedere (al dan niet ervaren) mediator, die nog geen of weinig ervaring heeft met groepsmediation. In de meeste organisaties of instellingen doet zich op enig moment de situatie voor dat er conflicten ontstaan tussen medewerkers onderling, in teams, op afdelingen of in maatschappen. Bij deze zogenaamde ‘meer partijen-conflicten’ zijn meerdere partijen betrokken en dat maakt dat de aanpak van de mediator dient te verschillen van die in een twee partijen-conflict. Hoe staan de diverse betrokkenen zelf in het conflict? Wie beïnvloedt wie? Hoe zijn de onderlinge relaties? Wat zijn de valkuilen voor de mediator? In deze training worden op basis van de ruime ervaring van de trainer met groepsmediation de do’s en dont’s besproken. Praktische tips geven aan de deelnemers voldoende input om zelf aan de slag te gaan met groepsmediations.

Aan bod komen onderwerpen als: al dan niet aparte voorgesprekken, de vertrouwelijkheid, rapportage en verslagen, mate van escalatie, samenwerken met een co-mediator, organisatie van de gezamenlijke bijeen-komsten, diverse methoden, valkuilen voor de mediator etc. Aan het einde van de dag heeft de deelnemer zicht op de complexiteit van de problematiek rondom groepsmediation. Hij is een staat een plan van aanpak te maken. Daarnaast heeft hij kennis van de vaardigheden en technieken die hij in kan zetten en kent hij zijn valkuilen. Hij is in staat diverse werkvormen in te zetten teneinde het (groeps-)conflict vlot te trekken.

Onderwerpen die aan bod komen:

 1. Theorie en praktijk van de systeembenadering
 2. Aparte intake
 3. Mediator of procesbegeleider?
 4. Co-mediator
 5. Groepsdruk
 6. Plan van aanpak
 7. Huiswerkopdracht
 8. Conflictdomein
 9. Agendaprobleem
 10. Verslaglegging
 11. Terugkoppeling
 12. Werkvormen
 13. Valkuilen