Voorkomen is beter dan genezen

Er zijn weinig zaken die mensen meer uit hun slaap houden dan intermenselijke problemen en conflicten. Afgezien daarvan leiden conflicten in arbeidsrelaties vaak tot fysiek of mentaal verzuim en kosten ze organisaties handen vol geld. Graag helpen wij u bij het oplossen van deze conflicten. Maar minstens zo graag helpen wij u bij het zelf leren omgaan met conflicten of bij het leren voorkómen dat ze escaleren. Voorkomen is immers beter dan genezen én goedkoper. Wij propageren dan ook een verschuiving van verzuimmanagement naar gezondheidsmanagement. Zie op onze website de illustratie met de pijl die schematisch het verloop van effectieve communicatie en samenwerking weergeeft. Afhankelijk van de mate, waarin de communicatie en samenwerking minder goed verlopen kan een beroep gedaan worden op  geëigende interventies.

Mediation kan ook ingezet worden nog vóórdat verzuim optreedt. In het kader van preventie biedt Van Opstal & partners daarnaast coaching en training aan op het gebied van effectieve communicatie, samenwerking en conflictmanagement.