Eendaagse training ‘De ins en outs van een succesvolle exit-mediation’

 • Datum: najaar 2020 geannuleerd
 • Locatie: Bunnik, Postillion Hotel. Routebeschrijving
 • Kosten: € 495,- excl. BTW
 • PE-punten: 6 PE-punten erkend door SKM/MfN, categorie 1A
 • Trainer: Lambert van Opstal
 • Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 16

Belangrijk:
Deze training is identiek aan module 2 van onze vierdaagse specialisatieopleiding tot arbeids-mediator (4 modules, 8 dagdelen). U kunt deze specialisatieopleiding aaneengesloten volgen, maar ook modules los volgen. Wanneer u alle 4 de modules hebt gevolgd krijgt u het Van Opstal & partners-certificaat ‘arbeidsmediator’ uitgereikt (dit laatste alleen voor mediators die een MfN-basisopleiding gevolgd hebben).

Direct aanmelden    Reacties deelnemers

Toelichting: de context, doelgroep en leerdoelen
Omdat mediations bij arbeidsconflicten vaak (te) laat worden ingezet, meestal pas als er al sprake is van (langdurig) verzuim en/of het arbeidsconflict al behoorlijk geëscaleerd is, monden veel arbeidsmediations uit in een exit-mediation. Een allround arbeidsmediator dient dan ook in staat te zijn ook een exit-mediation effectief te begeleiden. Echter, u hoeft daarvoor echt geen arbeidsjurist te zijn. Deze training is bovenal erg praktisch van aard en gebaseerd op onze jarenlange ervaring met vele honderden succesvolle exit-mediations. U leert hoe u partijen laat onderhandelen over een “beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden”. U maakt kennis met de vele problemen, waarmee u als mediator bij een exit-mediation geconfronteerd kunt worden en u leert deze het hoofd bieden. Naast de noodzakelijke juridische aspecten leert u het proces goed in de gaten en strak in de hand te houden en krijgt u vele praktische tips en technieken aangereikt om een succesvolle(re) mediator te kunnen worden bij exit-mediations. Omdat het een ééndaagse basistraining betreft zal er (heel) beperkt tijd zijn voor het oefenen van vaardigheden (rollenspelen).

 

Onderwerpen die aan bod komen:

 1.   De specifieke rol van de mediator bij exit-mediation
 2.   Effectief samenwerken met derden, waaronder adviseurs/advocaten
 3.   Het inventariseren van belangen en het verkennen van opties, ook bij exit (checklist)
 4.   De transitievergoeding
 5.   De pro-forma kantonrechtersprocedure
 6.   Juridische aspecten onder andere mbt 1) re-integratie 2e spoor 2) beëindiging van het dienstverband tijdens ziekte 3) hersteldmelding werknemer 4) recht op ww 5) je eigen rol als mediator
 7.   Inhoud vaststellingsovereenkomst
 8.   De kunst en het spel van het (laten) onderhandelen (aan de mediationtafel zelf)
 9.   Het gebruik maken van schorsingen en caucus
 10. De paradoxale benadering
 11. De afronding: houd het proces goed in de gaten en strak in de hand totdat de handtekeningen gezet zijn