“Bergen zijn mijn grote passie. Mede daardoor zie ik het beklimmen van een berg als een mooie metafoor voor het stellen en bereiken van (organisatie)doelen. Daarbij zijn, net als bij het aangelijnd beklimmen van een
bergwand of oversteken van een gletsjer, effectieve communicatie en goede
samenwerking onontbeerlijk. Het niet tijdig oplossen van conflicten kan het bereiken van (organisatie)doelen ernstig belemmeren. Het voorkómen van (geëscaleerde) conflicten is natuurlijk nog beter dan het genezen ervan.“

Lambert van Opstal

 

De heer drs. L.H.J.M. (Lambert) van Opstal

Oprichter en eigenaar/directeur van Van Opstal & partners, Mediation, Coaching, Training,  gespecialiseerd arbeidsmediator, coach en trainer bij arbeids-verhoudingen.

In 1981 studeerde Lambert van Opstal af aan de Radboud Universiteit te Nijmegen in westerse en oosterse religie en filosofie. Na een verblijf van 2½ jaar in Californië en na vervolgens enkele jaren werkzaam te zijn geweest in het onderwijs koos hij voor de hulpverlening. Hij voltooide een HBO-opleiding Maatschappelijk Werk en een Voortgezette Opleiding Geestelijke Gezondheidszorg. In totaal is hij, in diverse settings, ongeveer 20 jaar werkzaam geweest in de hulpverlening. De laatste 4 jaar daarvan, tot 2005, was hij werkzaam voor een arbodienst als bedrijfsmaatschappelijk werker, trainer en mediator. In die functie werkte hij voor vele grote en kleine(re) bedrijven, waaronder N.S. en NUON. Hij coachte individuele werknemers in het kader van  verzuim en gaf vele trainingen, met name op het gebied van effectieve communicatie en omgaan met werkdruk. Nadat hij in 2003 zijn mediationopleiding had voltooid ging hij ook als mediator aan de slag. In 2005 werd Van Opstal volledig zelfstandig ondernemer en eigenaar/directeur van Van Opstal & partners, Mediation, Coaching, Training.

Naast het managen van zijn bureau heeft Van Opstal als mediator vele honderden arbeidsmediations uitgevoerd en behoort hij tot een relatief kleine groep van mediators met een op dat gebied vergelijkbare praktijkervaring.

Van Opstal wil graag de door zijn bureau opgebouwde expertise op het gebied van arbeidsmediation delen met andere, al dan niet ervaren (arbeids)mediators of andere geïnteresseerden. Een aantal jaren bood hij diverse trainingen aan op het gebied van arbeidsmediation en ook een ‘vierdaagse specialisatieopleiding tot arbeidsmediator’. Deze trainingen en de opleiding waren erg geënt op de dagelijkse praktijk en dus heel concreet en praktisch van aard. Hij streefde daarbij naar dezelfde (top)kwaliteit die zijn bureau levert op het gebied van arbeidsmediation zelf.