Mediation bij een arbeidsconflict

Mediation bij een arbeidsconflict

Mediation wordt vaak ingezet als mensen verwikkeld zijn in een arbeidsconflict. Dit kan een conflict zijn tussen werkgever en werknemer, tussen leidinggevende en medewerker, tussen twee collega’s of binnen een team. Vaak leidt een arbeidsconflict op een bepaald moment tot verzuim, waarna de bedrijfsarts in beeld komt. Bij verzuim door een arbeidsconflict is mediation vaak de interventie die een bedrijfsarts adviseert. Van Opstal & partners kan dan in beeld komen om de mediation te begeleiden en het arbeidsconflict daarmee op te lossen.

Arbeidsmediator

Van Opstal & partners werkt samen met enkel MfN-registermediators die ervaring hebben op het gebied van arbeidsmediation. Zij zijn allen in staat een mediation van a tot z te begeleiden, ongeacht het doel van de mediation.

Doel arbeidsmediation

Mediation bij een arbeidsconflict kan enerzijds gericht zijn op re-integratie en/of herstel van de arbeidsrelatie. In dat geval worden er, onder begeleiding van de mediator, afspraken gemaakt over  samenwerking en communicatie.

Exitmediation

Anderzijds komt men in bepaalde gevallen tot de conclusie dat het beter is als de wegen zouden scheiden. Het arbeidsconflict is dan te ver geëscaleerd en betrokkenen zouden liever afscheid van elkaar nemen. In dat geval kan de mediator de arbeidsmediation begeleiden als exitmediation. De mediation wordt dan bezegeld met afspraken over einde dienstverband met wederzijds goedvinden. Als een arbeidsmediation uitmondt in exitmediation raden wij partijen aan zelf (juridisch) advies in te winnen. Een mediator is immers neutraal en mag partijen niet adviseren.